Wielkanoc AD 2024

Żyjemy w czasie psychozy wojennej. Polska znajduje się na prostej drodze do wojny. Polakom wmawia się, że prędzej czy później będą musieli włączyć się do wojny. Politycy i generałowie zamiast walczyć o uniknięcie wojny, roztaczają wizję udziału w konflikcie i nie wykonują podstawowego obowiązku wobec państwa i narodu. Dyplomacja nie istnieje. MSZ abdykował z roli prowadzącego politykę zagraniczną. W zamian za to mamy fanfaronadę, megalomańskie wypowiedzi i jątrzące komentarze wobec Rosji.
 
W istocie, zwykłe szczekanie w interesie obcych. Polska nie jest zagrożona przez Rosję – jest zagrożona przez głupotę, klientelizm i obsesje tych, którzy Polską rządzą. Jest zagrożona także przez własnych obywateli, którzy wierzą w absurdy sprzedawane im w mediach. Dlatego zamiast przeżywać radość z powodu Świąt Wielkiej Nocy, każdy człowiek myślący przeżywa czas trudnej troski o los naszej Ojczyzny. Komiwojażer potrzebuje wojny. Ukraińskie mięso armatnie jest na wyczerpaniu. Potrzeba mu nowego mięsa. Mięsa polskiego, jak już niejeden raz w historii bywało.

Nieszczęście, które nam grozi dzisiaj jest najbardziej niedorzecznym ze wszystkich. Polska nie ma ŻADNYCH punktów zapalnych z Rosją. Nasz ewentualny udział w wojnie będzie szaleństwem przekraczającym szaleństwo powstań, bo nie mającym ŻADNEGO powodu. Powodem tym jest interes międzynarodowej finansjery, interes państwa, które pragnie być jedynym hegemonem światowym, czy interes żałosnego reżimu neo-banderowskiego na Ukrainie. Znając jednak historyczne ciągoty Polaków do ulegania podszeptom i widząc, co dzieje się dzisiaj, kiedy 75% ludzi znów wybiera tych samych łajdaków i złodziei, pozostaje zasadnicze pytanie – czy Polska i Polacy w ogóle zasługują na uniknięcie wojny?

Potrzeba nam dzisiaj światła, potrzeba odrodzenia, pokonania zła i najważniejszej rzeczy – POKOJU. Te symbole wyrażają Święta Wielkiej Nocy. Nie możemy liczyć na opamiętanie zwietrzałych, skorumpowanych i zdegenerowanych 'elit'. Ale pozostaje – może ślepa – nadzieja, że światło mądrości stanie się udziałem przynajmniej tylu Polaków, że ich NIE dla wojny będzie czymś więcej niż tylko bezsilnym protestem grupki świadomych – będzie odmową popełnienia zbiorowego samobójstwa.

Każdy z nas ma swój prywatny stosunek do Boga, Wiary i Kościoła – nie wnikam w to. Ale Kościół jest też instytucją głęboko wpisaną w polską historię i rzeczywistość, bez względu na taki czy inny stosunek jednostek czy grup do niego. Symbolem Wielkiej Nocy jest zwycięstwo nad złem i nastanie pokoju. W czasie, kiedy Polskę popycha się do wojny, polski Kościół jednak milczy. To milczenie jest gorsze niż najgłupsze słowa. To wielkie rozczarowanie dla tych, którzy znają historię i starają się ją obiektywnie oceniać.

Abdykacja polskiego Kościoła z roli przestrzegającego przed największymi zagrożeniami dla narodu, sprowadzenie się własnym sumptem do roli przybudówki jednej partii, a w szerszym ujęciu, do wspierającego politykę atlantyckiej hegemonii, jest dowodem na największy upadek tej instytucji od czasu odzyskania niepodległości przez Polskę. Zamiast dążenia do prawdy i pokoju, otrzymujemy miałkie slogany, a czasem tylko słabo kamuflowane wyrazy poparcia dla imperialnej polityki Zachodu na Ukrainie czy dla eksterminacyjnej polityki Izraela w Palestynie.

Dlatego też, i z tego powodu tak trudno dzisiaj składać ot, po prostu, banalne życzenia Świąteczne. Możemy wierzyć w rękę Opatrzności, w opamiętanie człowieka – bliźniego – rodaka. Do spełnienia tego potrzebna jest jednak mądrość. Bez niej człowiek błądzi jak ślepy we mgle, jak bezradne dziecko daje sobą manipulować i prowadzić na manowce. Życzmy więc sobie i innym daru mądrości, bo tylko wtedy będzie można prawdziwie spożytkować wielkanocne przesłanie Pokoju, Prawdy i Odrodzenia!

https://myslpolska.info/2024/03/30/moje-trudne-zyczenia-wielkanoc-ad-2024/
 
Adam Śmiech