... taktycznymi atakami nuklernymi?

Coraz więcej zachodnich rządów zgadza się na użycie w głębi Rosji broni dostarczonej do Kijowa. Prezydent Putin grozi obecnie poważnymi konsekwencjami dla 'gęsto zaludnionych' krajów europejskich posiadających 'małe obszary lądowe'. Czy chodzi o użycie taktycznej broni nuklearnej?

W wyniku wojny na Ukrainie i ciągłego zaangażowania Zachodu świat coraz bardziej zbliża się do III wojny światowej. Nie tylko na Ukrainę dostarczane są ogromne ilości broni i amunicji, ale obecnie zanikają bariery w jej użyciu poza terytorium Ukrainy. Dzieje się tak pomimo tego, że znana jest rosyjska doktryna pierwszego uderzenia, zgodnie z którą użycie (taktycznej) broni nuklearnej jest uzasadnione, jeżeli istnieje istotne zagrożenie bezpieczeństwa narodowego poprzez ataki konwencjonalne.

Prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegł we wtorek Europę przed tymi działaniami. To zawoalowane ostrzeżenie jest szczególnie złowieszcze, ponieważ Rosja zakończyła niedawno taktyczne ćwiczenia nuklearne w pobliżu Ukrainy.

WładimirPutin powiedział reporterom zgromadzonym w Taszkiencie podczas oficjalnej wizyty w środkowoazjatyckim kraju Uzbekistanie, byłej republice radzieckiej: "Ciągła eskalacja może prowadzić do poważnych konsekwencji”. Rosyjski przywódca zasugerował także perspektywę wojny nuklearnej, pytając: "Jeśli te poważne konsekwencje wystąpią w Europie, to jak zachowają się Stany Zjednoczone, biorąc pod uwagę nasz parytet w broni strategicznej?” Następnie zapytał: "Czy chcą globalnego konfliktu?”

Putin ponownie ostrzegł, że atak Ukrainy na terytorium Rosji przy użyciu broni dalekiego zasięgu dostarczonej z zewnątrz bezpośrednio włączy Zachód w konflikt. Skrytykował także stacjonowanie francuskich instruktorów wojskowych na Ukrainie. To znacznie przybliża sytuację do bezpośredniej konfrontacji między Rosją a Francją, a tym samym także NATO. Tak więc państwa europejskie powinni być 'świadome tego, w co grają', ponieważ mają małe obszary lądowe i gęstą populację. "To czynnik, o którym powinny pamiętać, zanim zaczną mówić o penetracji terytorium Rosji. To poważna sprawa i oczywiście bardzo uważnie ją monitorujemy” – powiedział W. Putin.

Rosyjski przywódca daje jasno do zrozumienia, że państwa NATO w coraz większym stopniu wkraczają na niebezpieczny teren. Czy europejscy przywódcy naprawdę chcą ryzykować nuklearną dewastację Ukrainy i innych zaangażowanych państw?

https://report24.news/eskalation-nach-westlicher-waffenfreigabe-droht-putin-europa-mit-taktischen-atomschlaegen/

Opracował: Zygmunt Białas